PROFIL SPOLOČNOSTI

TOPAS, spol. s r. o. smeruje svoje hlavné podnikateľské aktivity do oblasti, ktorej sa zakladatelia firmy venujú od roku 1991, t.j. do oblasti distribúcie...

DISTRIBÚCIA TLAČE

Pravidelná dodávka domácej i zahraničnej periodickej tlače (TOPAS, spol. s r. o. má štatút exkluzívneho partnera spoločnosti Mediaprint KAPA v regióne...

KONTAKT

Ponuka kompletného sortimentu cigariet, cigár, cigarií, fajkových, cigaretových, šňupacích a iných tabakov a ďalších tabakových výrobkov...