KONTAKT
 Sekretariát:    Distribúcia tlače:
tel./fax:   
e
-mail:   
www:   
041 / 56 43 575
topas@topas-zilina.sk
http://www.topas-zilina.sk
tel.:   
e-mail:   
041 / 56 43 573
distrib@topas-zilina.sk
 Ústredňa:  Veľkoobchodný sklad:
tel.:    041 / 56 43 002
041 / 56 43 007
041 / 56 40 933
tel.:   
e
-mail:   
041 / 56 43 574
sklad@topas-zilina.sk
 Fakturačné údaje:  Maloobchod:
IČO
:   
DIČ
:   
TOPAS, spol. s r. o.
Rosinská cesta 12
010 08 Žilina

31618383
SK2020427728
tel.:    kl. 109, 110

 

SÍDLO SPOLOČNOSTI
TOPAS, spol. s r. o.
Rosinská cesta 12
010 08 Žilina
KDE NÁS NÁJDETE
Mapa
OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky spoločnosti TOPAS platné od 1.11.2019 (formát PDF)

Reklamačný poriadok spoločnosti TOPAS  platné od 15.5.2018 (formát PDF)