PROFIL SPOLOČNOSTI

    TOPAS, spol. s r. o. smeruje svoje hlavné podnikateľské aktivity do oblasti, ktorej sa zakladatelia firmy venujú od roku 1991, t.j. do oblasti distribúcie a predaja periodickej tlače, tabakových výrobkov a doplnkového tovaru.

    Cieľovou skupinou zákazníkov spoločnosti sú predovšetkým prevádzkovatelia novinových stánkov, trafík a predajní podobného zamerania (čerpacie stanice, obchodné domy, potravinárske obchody...).

     TOPAS, spol. s r. o. má ambíciu poskytnúť svojim obchodným partnerom dokonalý servis najmä v týchto oblastiach:

  • pravidelná dodávka domácej i zahraničnej periodickej tlače (Topas, spol. s r.o. má štatút exkluzívneho partnera spoločnosti Mediaprint KAPA v regióne severozápadného Slovenska)
  • zásobovanie cigaretami, tabakovými výrobkami a obvyklým doplnkovým tovarom predávaným v novinových stánkoch
  • poradenská činnosť

    Pre naplnenie tohoto cieľa spoločnosť ponúka svoje skúsenosti, široký sortiment tovaru, výhodné ceny i platobné podmienky, bezplatné poradenstvo a kvalitné služby založené na modernom, praxou osvedčenom distribučnom systéme a na rýchlej a spoľahlivej doprave.

SÍDLO SPOLOČNOSTI
TOPAS, spol. s r. o.
Rosinská cesta 12
010 08 Žilina
KDE NÁS NÁJDETE
Mapa
OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky spoločnosti TOPAS platné od 1.11.2019 (formát PDF)

Reklamačný poriadok spoločnosti TOPAS  platné od 15.5.2018 (formát PDF)